Powietrze w gminie Pszczyna

Pszczyna Sołectwa

Pszczyna, ul. Kazimierza Wielkiego 5 - Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Pszczyna, ul. Księżycowa 25 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Pszczynie


Pszczyna, ul. Katowicka 47, Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszczynie

Pszczyna, ul. Marii Konopnickiej 39

Pszczyna, ul. Rynek/Basztowa 2

Pszczyna, ul. Staromiejska 41

Pszczyna, ul. Bogedaina 1


Pszczyna, ul. Zamenhoffa 2