Powietrze w gminie Pszczyna

Pszczyna Sołectwa

Czarków, ul. Powstańców Śląskich 25 - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Ćwiklice, ul. Męczenników Oświęcimskich 71 - Szkoła Podstawowa nr 17

Rudołtowice, ul. Anieli Krzywoń 5 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Rudołtowicach

Łąka, ul. Fitelberga 1 - Zespól Szkolno-Przedszkolny


Wisła Wielka, ul. Hodowców 38 Zespół Szkolno-Przedszkolny

Wisła Mała, ul. Sokoła 10 Szkoła Podstawowa nr 13

Brzeźce, ul. Pokoju 2, Szkoła Podstawowa nr 19

Piasek, ul. Szkolna 4, Zespół Szkolno-Przedszkolny

Studzienice, ul. Szewczyka 76


Jankowice, ul. Baziowa 17


Poręba, ul. Szkolna 8, Szkoła Podstawowa nr 11

Studzionka, ul. Jordana 3 Szkoła Podstawowa nr 12